Voor het Waterschap Vechtstromen heeft HIP Groen beschoeiing geleverd voor een traject in Denekamp in het oosten van Twente.

De watergangen (20 m boven NAP) zijn hier van cruciaal belang voor de plaatselijke agrarische industrie en de waterwinning.

Door de vervanging van de oude beschoeiing voor HIP Groen is zijn deze weer voor langere tijd gewaarborgd als het gaat om oeverbescherming.