Groener gaat het niet worden!
HIP Groen (leverancier) en Glas Groen (aannemer) uit Noordwijkerhout zorgen in Boskoop voor een duurzame oeverbescherming.
In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland wordt hier 300 meter HIP geplaatst bij het Th. Braams gemaal.