Beschoeiing type Gouda voor Molenomloop

In mei is in de sloot langs de Molenomloop een HIP Groen® beschoeiing type Gouda geplaatst.