Beschoeiing aan de Sportlaan

Aan de Sportlaan wordt gewerkt aan een duurzame oplossing.
Type Gouda wordt geplaatst.