HIP Groen HDPE op de machine

Verschil tussen 100% HDPE en Mixed kunststoffen

Voor onze combi beschoeiingen gebruiken wij 100% gerecycled HDPE kunststof en bewust geen mix van verschillende (kunststoffen) recyclestromen. HDPE kunststoof is bijvoorbeeld ook al aanzienlijk sterker dan mixed kunststoffen. In dit blog lichten wij toe waarom we juist voor 100% HDPE kiezen en niet voor een mix van kunststoffen.

Geen mix van kunststoffen

Bij het mixen van verschillende soorten kunststof – zoals polypropyleen(PP) en polyethyleen(PE) – ontstaat er een verbinding die minder goed hecht dan bij gebruik van één gescheiden soort. Hierdoor zal het materiaal eerder zijn sterkte verliezen. Ook bij vorst ligt het zogenaamde glaspunt – het punt waarop het materiaal breekt – van 100% HDPE vele malen lager dan bij gemengde kunststoffen. Zeker bij spanningen als kruiend ijs is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op de kracht van de beschoeiing. HDPE is al jaren beproefd, onder ander in het gebruik van drinkwaterleidingen. Het is bestand tegen temperaturen tot -80 graden Celsius. Dit hebben wij ook in de praktijk getest.

Om laagwaardigere kunststof soorten sterker te maken worden er veelal additieven toegevoegd om toch voldoende sterkte te krijgen. Dit is nadelig bij eventueel hergebruik van het materiaal. Het toegepaste kunststof in de beschoeiing van HIP Groen is daarom van één soort, namelijk 100% gerecycled HDPE: de hoogste kwaliteit, zeer sterk en vorstbestendig. Door HDPE niet te mixen kan het tevens meerdere malen hergebruikt worden zonder sterkteverlies. Ook voldoet het product hiermee aan het terugdringen van gebruik van laagwaardige kunststoffen, dat wettelijk is vereist.

 

100% HDPE zuivere grondstof

Voor de beschoeiingen type Gouda en Delfland is bewust gekozen voor een recycle grondstof die vrijkomt bij de verwerking van nieuwe HDPE fabricaten. De afvalstroom die vrijkomt bij productie is 100% zuiver HDPE. Hierdoor kan ook een constante kwaliteit en sterkte gegarandeerd worden in de productie van de schotten.

Afvalstromen die vrijkomen bij o.a. de inzameling van plastic uit huishoudens zijn niet zuiver en veelal een mix van verschillende soorten kunststof. Ook zit er in zekere mate een vervuiling aan deze mixed kunststoffen. Dit kan bestaan uit etensresten of chemische resten van huishoudelijke of cosmetische producten. Veelal wordt dit na de inzameling wel gewassen maar blijft er altijd een stukje restvervuiling over. De 100% zuivere HDPE grondstof heeft geen vervuiling en hoeft daardoor ook niet gewassen te worden. Dit heeft tevens een positief effect op de totale uitstoot die vrijkomt voor de vervaardiging van de schotten. Met het wassen van grondstoffen gaat immers veel energie en water verloren.

Voordelen 100% HDPE in combi-beschoeiing

Naast de betere duurzaamheid van HDPE kunststof beschoeiingen is het ook beter voor de natuur om te kiezen voor HIP Groen kunststof beschoeiingen. Het HDPE kunststof van de schotten wordt gemaakt van gerecycled kunststof. Verder wordt er voor de palen en onderkant van de schotten gebruik gemaakt van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen in plaats van tropisch hardhout. Deze combi-beschoeiingen hebben dankzij deze combinatie een ontwerplevensduur van 50 jaar. Hardhouten beschoeiingen daarentegen worden ontworpen voor slechts 25 jaar. De duurzame beschoeiingen van HIP Groen gaan daardoor tot wel twee keer zo lang mee als een traditionele hardhouten beschoeiing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze producten? Bekijk dan één van de onderstaande pagina’s of neem contact met ons op.
Beschoeiingen | Faunatrappen
Volg ons op LinkedIn!

HIP Groen 3 punts buigtest van Combischot

Getest: Hoe sterk is HDPE kunststof?

Voor onze combi beschoeiingen maken wij gebruik van HDPE kunststof. Deze kunststofsoort heeft een hoge dichtheid van Polyetheen, waar ook de afkorting HDPE (High Density Poliethyleen) vandaan komt. Dankzij deze hoge dichtheid is het al algemeen bekend dat HDPE kunststof erg sterk is. Bovendien is deze kunststofsoort erg duurzaam. Wij hebben het HDPE kunststof dat wij gebruiken voor onze beschoeiingsschotten laten testen op hoe sterk het is.

Verschillende testen

Hoe sterk een materiaal is kan op meerdere manieren worden bepaald, doordat je op verschillende manieren kracht kunt uitoefenen op een materiaal. Wij hebben het HDPE kunststof getest op buigsterkte, treksterkte, stijfheid en slagvastheid.

Buigsterkte van HDPE kunststof

De buigsterkte van het HDPE kunststof is getest door middel van een drie-punt-buigtest. Met een buigtest wordt het materiaal op twee verhogingen gelegd, om er in het midden druk op uit te oefenen. De hoeveelheid kracht die het kost om het materiaal te breken is de buigsterkte, omschreven als MPa.

HDPE kunststof heeft een buigsterkte van 1100 MPa, wat ongeveer 7 keer zo sterk is als een tropisch hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1. Dat wil dus zeggen dat het HDPE kunststof in een buigtest 7 keer zo veel kracht kan hebben als tropisch hardhout, wat een alternatief materiaal is om beschoeiingen mee te zetten.

HIP Groen 3 punts buigtest van Combischot

Doordat HDPE kunststof een hoge buigsterkte heeft is het een uitstekende optie voor beschoeiingen. De hoge buigsterkte zorgt er o.a. voor dat de beschoeiing tegen een stootje kan wanneer het wordt geplaatst. Ook wanneer er wat meer kracht voor nodig is om de beschoeiingen te plaatsen is dat met HDPE kunststof geen probleem.

Bovendien zorgt een hoge buigsterkte dat het kunststof goed bestand is tegen de druk die zich achter het schot opbouwt. Nadat een beschoeiing geplaatst is gaat de grond tegen het schot drukken. Op het moment dat er vanaf de oever meer druk op de grond komt, betekent dat ook dat de grond meer tegen het schot van HDPE kunststof drukt. Dankzij de hoge buigsterkte is het risico op doorbuigen van het beschoeiingschot minimaal.

Grafische weergave van trekkracht

Treksterkte van HDPE kunststof

De treksterkte is een aanduiding van hoeveel kracht ervoor nodig is om een materiaal ‘uit elkaar’ te trekken wanneer er van twee kanten lateraal aan het object wordt getrokken. Dit is dezelfde kracht die wordt uitgeoefend tijdens bijvoorbeeld touwtje trekken.

De treksterkte van HDPE kunststof is 24,6 MPa. Dit is minder dan bijvoorbeeld tropisch hardhout met duurzaamheidsklasse 1 (42 MPa), maar een stuk sterker dan andere kunststofsoorten. Kunststof dat gebruik maakt van LDPE (lage dichtheid Polyetheen) of PP (Polypropyleen), of een combinatie van beiden, heet namelijk een treksterkte dat rond de 10 MPa ligt.

De hogere treksterkte van HDPE kunststof beschoeiingsschotten draagt bij aan de hogere duurzaamheid van de beschoeiing.

Stijfheid van HDPE kunststof

De stijfheid geeft een indicatie van hoeveel kracht er nodig is  om het kunststof te vervormen. Hoe meer kracht er nodig is om een materiaal te vervormen, hoe minder gevoelig het materiaal zal zijn voor vervormingen door externe invloeden. Voor constructies die zo min mogelijk moeten bewegen is het belangrijk dat ze over voldoende stijfheid beschikken. Je wilt bijvoorbeeld niet dat een beschoeiing gaat buigen doordat de stijfheid te laag is.

Het HDPE kunststof heeft een stijfheid van 848 MPa. Dit is een stuk stijver dan kunststof dat gemaakt is van bijvoorbeeld LDPE en PP of een combinatie hiervan. Dat heeft namelijk een stijfheid van ongeveer 650 MPa, afhankelijk van de fabrikant en verhouding van de hoeveelheid LDPE ten opzichte van het PP. Je hebt met LDPE en PP een dus een stuk minder druk nodig om het materiaal te vervormen.

Slagvastigheid van HDPE kunststof

De slagvastheid van het HDPE kunststof is gemeten met de Izod Impact methode. De Izod impact test toont aan met hoeveel kracht er tegen een materiaal aan geslagen moet worden voordat het materiaal breekt. Een scheurtje in het materiaal is al voldoende om het als gebroken te behandelen. De slagkracht wordt hierbij gemeten aan de hand van de hoeveelheid druk die achter het slagobject gezet wordt, gemeten in MPa.

Grafische weergave van Izod

De slagvastheid van HDPE kunststof is 27,2 MPa, wanneer de Izod methode voor slagvastheid wordt gebruikt. 27,2 MPa is net zo veel druk als 272 bar. Dit is ongeveer net zo veel druk als 90 volgepompte autobanden.

Dankzij de hoge druk waartegen het HDPE beschoeiingsschot tegen bestand is, zal het schot niet snel breken wanneer er bijvoorbeeld recreatieschepen tegen het schot aan varen. Dit draagt bij aan de hoge duurzaamheid van HDPE kunststof beschoeiingen.

Het voordeel van HDPE kunststof beschoeiingen

Dankzij de superieure kwaliteiten van HDPE kunststof is het een uitstekende keus om beschoeiingsschotten mee te maken. In tegenstelling tot tropisch hardhout gaat het kunststof namelijk niet rotten en heeft het een hogere buigsterkte. Dit zorgt ervoor dat HDPE een langere functionele levensduur heeft dan tropisch hardhout.

Ook ten opzichte van LDPE en PP kunststof is HDPE de betere keus. Op alle vlakken is HDPE namelijk een sterker materiaal. HDPE is daardoor beter bestand tegen externe factoren, zoals gronddruk tegen de schotten,  stoten tegen de schotten en vorstbestendigheid.

Naast de betere duurzaamheid van HDPE kunststof beschoeiingen is het ook beter voor de natuur om te kiezen voor HIP Groen kunststof beschoeiingen. Het HDPE kunststof van de schotten wordt gemaakt van gerecycled kunststof. Verder wordt er voor de palen en onderkant van de schotten gebruik gemaakt van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen in plaats van tropisch hardhout. Deze combi-beschoeiingen hebben een ontwerplevensduur van 50 jaar. Hardhouten beschoeiingen daarentegen worden ontworpen voor slechts 25 jaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze producten? Bekijk dan één van de onderstaande pagina’s of neem contact met ons op.
Beschoeiingen | Faunatrappen | Afwerking op beschoeiingen
Volg ons op LinkedIn!

Vorsttest van HIP Groen beschoeiingen

Vorst test HIP Groen Combi-schot

Het winterweer vraagt om een aandachtspunt met betrekking tot het gebruik van kunststof in beschoeiingen.
In de meeste gevallen worden thermoplastische kunststoffen toegepast die als eigenschap hebben dat bij toename van de temperatuur het materiaal zachter (plastisch) wordt en uiteindelijk vloeibaar. Hier staat tegenover dat wanneer de temperatuur daalt het kunststof op een gegeven moment bros wordt en breekt. Dit wordt de glastemperatuur genoemd.

Bij het verwerken van de beschoeiing en wanneer bij vorst het ijs om de palen vast vriest en door bemaling gaat zakken komen er grote krachten vrij op het kunststof. Hoe lager de glastemperatuur, hoe beter het bestand is tegen breken bij koude temperaturen.

Het is dus van groot belang om de juiste grondstof in de beschoeiing te verwerken. Wij gebruiken als enige in Nederland uitsluitend 100% gerecycled HDPE in onze schotten type Gouda/Delfland en bijbehorende combi-palen. HDPE heeft onder de thermoplasten het laagste glaspunt en is daardoor het meest geschikt voor oeverbescherming in een klimaat met vorst in de winter. Ook verwerking bij matige tot strenge vorst is mogelijk met de HIP Groen combi-beschoeiing.

Wij namen de proef op de som en maakten bovenstaande video om de sterkte bij vorst aan te tonen.