NL Greenlabel en HIP Groen

Om aan te tonen dat HIP Groen zo duurzaam bezig is laten we de producten en de werkwijze door een externe organisatie controleren.

De producten van HIP Groen worden geproduceerd met een NL Greenlabel. Dit label staat voor een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. HIP Groen denkt dat door het voeren van dit label hun kracht gebundeld kan worden met andere bedrijven en instellingen om samen zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen.

Ook innoveren is belangrijk voor HIP Groen uit Driebruggen. Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen en testen van nog duurzamere producten voor de buitenruimte.

Duurzaamheidspaspoort A

Wat is NL Greenlabel?

NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. Dit doen we door o.a.

  • Innovatiekracht bundelen,
  • Het houden van bewustwordingscampagnes,
  • Diverse diensten en producten onderzoeken op duurzaamheid. (Dit wordt bevestigd door het uitgeven van een duurzaamheidspaspoort)

We pakken aan samen met bewoners, overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, en betrokken. Lodewijk Hoekstra, groenvernieuwer/tv-presentator en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel, “voor een levende en duurzame buitenruimte”.

Kijk voor meer informatie over NLGreenlabel op de website www.nlgreenlabel.nl

Duurzaamheidspaspoort B

NL Greenlabel heeft aan onze HIP Groen® beschoeiing type Gouda een duurzaamheidspaspoort gegeven.

Het product en onze werkwijze is beoordeelt op:

  • Afstand en transportwijze
  • Samenstelling
  • Bedrijfsvoering
  • Gebruiksduur
  • Onderhoudsniveau
  • Energiegedrag
  • Eindverwerking

Deze onafhankelijke beoordeling is in 2021 uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Elke 3 jaar wordt dit opnieuw beoordeeld door Stabilitas en Tauw.

Documentatie