Wat doet HIP Groen aan duurzaamheid?

HIP Groen vindt duurzaamheid een must.
Dat heeft consequenties voor de inkoop, verwerking en verkoop van het materiaal.
Keurmerken op bijvoorbeeld hout zorgen ervoor dat dit gewaarborgd wordt.
Onze werkwijze wordt extern beoordeelt wat resulteert in een duurzaamheidspaspoort.