Boskoop-beschoeiing-HIP-groen

Boskoop

Groener gaat het niet worden!
HIP Groen (leverancier) en Glas Groen (aannemer) uit Noordwijkerhout zorgen in Boskoop voor een duurzame oeverbescherming.
In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland wordt hier 300 meter HIP geplaatst bij het Th. Braams gemaal.

hip-groen-beschoeiing-delfland-lagebergsebos-2

Lage Bergse Bos – afwerking hardhout

Recreactieschap Rottemeren heeft dit voorjaar het plein in het Lage Bergse Bos opnieuw laten inrichten. Het Lage Bergse Bos is een belangrijke plek voor natuurrecreatie ten noorden van Rotterdam. Binnen het herinrichtingsplan is beschoeiing type Delfland geplaatst langs de delen van de vijveroever die begroeit zijn met beplanting. De beschoeiing is afgewerkt met een gording en dekplank van tropisch hardhout.

HIP Groen beschoeiing Nijkerk

Beschoeiing Nijkerk type Delfland

Op dit moment (mei 2016) wordt het eerste project met type Delfland uitgevoerd. In opdracht van gemeente Nijkerk en particuliere aanwonenden wordt een nieuwe watergang ingericht. Bij ons staat het project bekend onder de werknaam: ‘Beschoeiing Nijkerk type Delfland’

De beschoeiing wordt toegepast ter hoogte van de uitstroomopeningen van duikers en langs de oevers van particuliere percelen. Bijzonderheid is dat de beschoeiing hier in den droge geplaatst kan worden, omdat het om een nieuw te graven watergang gaat.